Star for Life

Alla barn har drömmar. Tyvärr har inte alla samma möjligheten att nå dessa.
Star for Life handlar inte bara om att bidra med finansiering av nya skolor, läromedel och materiella ting. En nog så viktig bit är uppbyggnaden av självkänsla, motivation och inspiration till de barn och ungdomar som trots hotet från HIV fortsätter att drömma om en framtid med möjligheter.

Organisation bildades av Dan och Christine Olofsson. Syftet med Star for Life är att begränsa spridningen av HIV bland unga människor i södra Afrika. Detta sker utan vinstsyfte och är politiskt och religiöst oberoende.
Visionen är att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar samt stödja dem att leva ett liv utan aids. Star for Life startade 2005 och når idag nästan 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Genom att stärka skolelevernas självförtroende och självkänsla skapas en positiv attityd till livet, säkrare sex, framtiden och utbildning. Resultatet är häpnadsväckande framgångsrikt och fler skolor kommer att öppnas.

Sydafrikaresor skänker 100 kronor till Star for Life för varje resenär som bokar en resa till Sydafrika. För er som väljer en av våra Star for Life resor bidrar ni till att Sydafrikaresor skänker 750 kronor per resenär till arbetet för en bättre framtid för landets unga. Ni hjälper på så vis fyra skolelever till utbildning inom Star for Lifes program under nästan ett helt år! Alla våra resenärer får möjlighet att besöka en Star for Life skola vilket får alla att känna delaktighet och se projektets verkan.
Var med och gör en fantastisk skillnad!

Läs mer om Sydafrikaresors arbete med Star for Life