Project Rhino KZN

Project Rhino KZN lanserades på internationella noshörningsdagen den 22 september 2011. Det är ett som berör många aktörer inom hela provinsen. Från statliga naturskyddsföreningen, statliga och privata djurreservat, noshörnings ägare, det ledande skyddsförbundet NGOs och vakter som arbetar mot tjuvjakten.

Efterfrågan på noshörnings horn ökar i främst Kina och Vietnam men försäljningen drivs av kriminella makter världen över. Detta gör noshörningen kraftigt utrotningshotad. Under 2012 blev både spetsnoshörningen och javanoshörningen utrotningshotade och det finns mindre än 6 trubbnoshörningar kvar i norra Afrika idag.

De senaste 45 åren har Afrika förlorat runt 100 000 noshörningar och Sydafrika är nu en av de få länderna som har noshörningar kvar i det vilda. Detta är anledningen till att Sydafrika drabbats hårdast av vad som kan beskrivas som ett av världens värsta utrotningssituation i djurlivet de senaste 100 åren.

Över 1700 noshörningar har dödats inom landet de senaste 4 åren (2009-2012) och forskare varnar att om tjuvskyttet fortsätter att öka kommer de sydafrikanska noshörningarna att minska allt mer i antalet och kommer troligtvis vara helt utrotade 2030.

Cirka 60% av de noshörningar som blivit offer för tjuvskyttet levde i Krugerparken men även många andra områden runt om i landet är svårt drabbade. Både statliga och privata reservat har drabbats hårt av tjuvjakten.

Efter Krugerparken är delarna i nordvästra Sydafrika och provinsen KwaZulu-Natal de mest drabbade områdena i landet.

KwaZulu-Natal – Den södra trubbnoshörningens hem

Provinsen KwaZulu-Natal är sedan tidigare kända för sig engagemang att motverka den södra trubbnoshörningens utrotning. Idag finner du cirka 21% av landets trubbnoshörningar och 24% av landets svårt utrotningshotade spetsnoshörning i denna provins.

Förr vandrande trubbnoshörningen fritt i södra Afrika, ända till det okontrollerade jagandet tog start redan på 1800 talet och början på noshörningens utrotning var igång. 1894 fann man till sin förvåning 40 individuella noshörningar i Kwa-zulu Natal, då man trott att de var utrotade. För att bevara de få noshörningar som en gång var många till antalet, förde man de samman i Mfolozi Game Reserve. 1960 hade antalet noshörningar ökat till 600 och så föddes projektet: Operation Rhino – ett framgångsrikt arbete där man återinförde hundratals trubbnoshörningar mot sitt ursprung runt om i landet, inklusive Krugerparken. Det är tack vare Kwa-zulu Natals noshörningsaktivister, där ibland pionjären Dr Ian Player, att man 2010 kunde uppnå runt 22 000 trubbnoshörningar runt om i världen.

Idag arbetar ”Project Rhino KZN” men samma frågor som ”Operation Rhino men arbetar främst men de ständiga förändringarna som sker i naturen. Dagens hot kommer främst från olagliga ligor bestående av tjuvskyttar fullt utrustade med tunga vapen, utrustning för mörkerseende, flyktbilar och ibland till och med helikoptrar. Allt detta är bara en del av stora internationella kriminella grupper som sträcker sig från KwaZulu-Natals reservat till svarta marknaden i Vietnam och Kina. För att motverka detta krävs en samordnad och ett välplanerat försvar som ska kunna skydda flera reservat men också se till att man har en välutbildad personal som kan stå till svar för dessa tjuvjägare. Det är här Project Rhino spelar en viktig roll.

Bakgrunden till Project Rhino KZN

Grundide
Project Rhino KZN är ett samarbete mellan olika organisationer som tillsammans arbetar mot att stoppa tjuvjagandet av noshörningen och säkra spets- och trubbnoshörningens kvarlevnad i provinsen KwaZulu-Natal. Medlemmarna i projektet ser att arbetet för att bevara och skydda noshörningarna från jagandet inte bara gynnar dem utan alla vilda djur i reservaten. Projektet är också medveten om att tjuvjagandet är en bidragande faktor till det övergripande miljö och naturförstörelse som sker i Sydafrika och dess grannländer.

Vision
Vad som motiverar oss dagligen är att en dag kunna återinföra en fullbefolkad ras av både spets- och trubbnoshörningen i KwaZulu-Natal att kunna vandra fritt från tjuvskytte och känna sig säkra i naturen. Vi siktar mot att skydda de kvarlevande afrikanska noshörningarna så att de kan fortsätta att spela en stor roll i Afrikas fascinerande djurliv, dess vackra och oersättliga ekosystem och vara en bidragande faktor att bevara den naturliga miljön. Vi hedrar den unika noshörningen som är en ikon för det vilda afrikanska djurlivet.

Syfte och ändamål
Project Rhino KZN förenar organisationer med samma vision och mål att arbeta tillsammans för att uppnå en gemensam förändring.

Huvudmål:
Att säkra alla noshörningar i KwaZulu-Natal från tjuvskytte så att de kan fortsätta att öka i antal både i landet men även den globala mängden för att bidra till denna men också den framtida generationen:

• Förespråka gemensamma insatser före individuella.
• Sammanföra tillgångarna för en maximal effekt.
• Skapa en gemensam vision.
• Skapa tillförlitlighet mot allmänheten.
• Utbilda allmänheten och befolkningen på landsbygden runt om reservaten i
KwaZulu-Natal.
• Samarbeta, stötta och främja PRKZN medlemmar.
• Säkerställa ett gynnsamt samarbete.
• Hålla en öppen dialog för att ta del av varandras erfarenheter.
• Skapa en pålitlig insamling och bjuda in till medverkan.
• Kommunicera med allmänhet, media och regering.
• Föra ett register på verksamheten och aktivt arbeta med medlemmarna.
• Genomföra uttalande på framgång och identifiera brister i arbetet att stoppa tjuvjakten.

Mål och prioriterade områden:
• Öka möjligheterna för upplysning – Informera och skapa ett nätverk.
• Öka övervakningen – Använda sig av både traditionella sätt men också nya teknologiska innovationer.
• Öka medvetenhet och kunskapen hos viltvårdare.
• Öka straffen för tjuvskytte.
• Öka kunskapen och dela med sig av erfarenheter.
• Skapa en större medvetenhet av problemet och öka kunskapen för att förhindra brottet.