Elefanter – naturens bulldozers

Elefanter är som bekant stora djur. Är man precis i närheten är de ju svåra att missa. De väsnas också ganska mycket när de river ner skogen för att stoppa den i mun. Märkligt nog har jag fortfarande efter tre veckor ännu inte sett någon elefant. Men de märks ändå. Jag har hört trumpetande några gånger från mitt tält. Man ser var de har varit också. En stor elefant stoppar i sig sådär 150 kg mat om dagen. De har en ganska ineffektiv matsmältning, och nästan lika mycket kommer ut i andra änden. Handbollsstora ljusbruna bollar. Överallt. I Thanda river elefanterna ner skyltar och självutlösande kameror som viltvårdarna satt upp och lägger träd över vägen. För att hindra bilar?

Elefanter är det djur, som näst efter människan, påverkar sin omgivning mest. De bryter av träd eller rycker upp dem, de bökar i jorden och gör hål i marken. De är en typisk nyckelart, det vill säga en art som har stor betydelse för sitt ekosystems funktion och de håller landskapet öppet. Men när elefantens naturliga livsmiljö krymper eller den inte kan röra sig fritt blir det lätt för många på samma ställe och de kan ”förstöra” landskapet.

Elefanttjurar i Pongola Game Reserve forcerade staketen och tog sig till närliggande reservat där det fanns honor. När de ”gjort det de skulle” återvände de till Pongola och ett år senare så stod plötsligt honorna utanför staketet till Pongola. Då insåg man att man måste låta elefanterna kunna röra sig mer fritt mellan reservaten. Så föddes organisationen ”Space For Elephants” som arbetar för att knyta ihop reservat eller ordna korridorer mellan dem för att elefanterna skall kunna röra sig mer naturligt och därmed även minska miljöpåverkan.

www.space4elephants.org

DSC_0014

Elefantbajs finns överallt

DSC_0394

Elefantstig – varför gå runt träd man kan gå genom dem?

P1130343

Elefant-grafitti